มหัศจรรย์สุราน้ำตาลมะพร้าว

ในเขตสวนมะพร้าวผืนกว้างใหญ่แถบรอยต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี มีการทำเหล้าจากน้ำตาลมะพร้าวกันมาแต่โบราณ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายในอดีตทำให้สุราชนิดนี้มีพัฒนาการมาแบบเหล้าเถื่อนโดยการหมักกลั่นที่ซ่อนเร้นอยู่ในสวนลึกห่างไกลสายตาผู้คน

แม้กระนั้นก็ไม่พ้นสายตาชาวสวนมะพร้าวด้วยกันไปได้ วิธีหมักกลั่นจึงได้รับการลอกเลียนทำคล้ายๆ กัน แต่อย่างไรก็ยังเป็นวิธีการหมักที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากการหมักเหล้าข้าวเหนียวในแถบภาคเหนือภาคอีสานเป็นอย่างยิ่ง อ่านเพิ่มเติม

ยิน (Gin)

ยิน คือสุราจากหมักและกลั่นจากธัญพืชหลากหลายชนิด หรือสุราที่จากแอลกอออล์บริสุทธิ์ หรือสุราที่ผ่านการกลั่นฟอก ผสมกับผลจูนิเปอร์ (Juniper berries) และ เครื่องหอมอื่นๆหรือผสมกับหัวน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชพรรณเครื่องหอมเหล่านั้น และมีแรงแอลกอออล์ไม่น้อยกว่า 40 ดีกรี อ่านเพิ่มเติม

การปรับแต่งกลิ่นรสสุรา

บทความโดย สุวพันธุ์

เรื่องที่นำมาถ่ายทอดนี้ เป็นข้อสรุปขั้นต้นที่ได้รับการทดลองผลิตสุราแบบต่างๆ เมื่อปี ๒๕๔๗รายละเอียดเกือบทั้งหมดเสียหายไปกับน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถนำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขที่ชัดเจน คงทำได้แค่เล่าออกมาจากความทรงจำ ซึ่งเป็นแค่บทสรุปกว้างๆ อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกิจการสุรา

ผู้ผลิตตัวอย่างที่จะแนะนำให้รู้จักในวันนี้คือ หจก. ประกาศกิจการสุรา จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณศรุต ประกาศกิจ สมาชิกเครือข่ายสุราไทยของเราแต่เก่าก่อนนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม

ผลศึกษาเปรียบเทียบยีสต์สุรากลั่นกากน้ำตาล

ผลการศึกษาปัญหาพิเศษนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่อง การเปรียบเทียบคุณสมบัติของสายพันธุ์ยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสุรากลั่นชุมชน

โดย อนงค์นาฏ โรจนรัตน์, สุกัญญา มีสมบัติ และ สุภาภรณ์ คำหอม ปีการศึกษา 2554 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความชื่นชมกับ นศ. ทั้ง 3 คน ที่ฝ่าฟันอุปสรรค ทั้งหากากน้ำตาล เก็บยีสต์ หาถังหมัก หาเครื่องกลั่น ติดตามหน่วยวิเคราะห์สายพันธุ์ยีสต์ ซื้อวัสดุ ฯลฯ

สำหรับเล่มปัญหาพิเศษฉบับเต็ม สามารถ download ได้ที่ Link

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตเตกิล่า

ในประเทศเม็กซิโก มีการทำเตกิล่ามาแต่โบราณแล้ว แต่ที่เราไปดูงานมาเขาเริ่มทำเป็นโรงงานเมื่อปี ค.ศ. 1870 หรือ พ.ศ. 2413 ก่อน พรบ. สุราของเราถึง 80 ปี

ต้องเข้าใจด้วยว่ากองทัพสเปนได้มาเข่นฆ่าคนพื้นเมืองเผ่ามายา แล้วตั้งรกรากสร้างบ้านเมืองก่อนหน้านั้นถึง 200 กว่าปีแล้ว ดังนั้นเรื่องการต้มเหล้านี้พวกพระนักบวชชาวสเปนเป็นคนทำมาแต่ไหนๆ แล้ว อ่านเพิ่มเติม