เสวนาไม่คบ 32

สืบเนื่องจากในปี 2563 มีผู้ถูกแจ้งจับปรับฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 แห่ง พรบ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นจำนวนมาก ในการนี้ผู้ประสบปัญหาและเครือข่ายหลายภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ จึงร่วมกันจัดการเสวนา หัวข้อ การเสวนาวิชาการปัญหากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมอบหมายให้เพจสุราไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพกับสมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ชื่องาน

“ไม่คบ32” : งานเสวนาวิชาการปัญหากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้จัด

เพจสุราไทย ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันเวลา

วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.32 – 16.32 น.

สถานที่

ลิโด้ คอนเน็ค (Lido Connect) สยามสแควร์

กำหนดการ

08.32  เริ่มรับลงทะเบียน
09.32  ชี้แจงวัตถุประสงค์ กฎกติการ และที่มาของปัญหา
10.32  รับประทานอาหารว่าง และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

11.00  เสวนาผลกระทบของมาตรา 32 ต่อผู้ประกอบการและประชาชน
ดำเนินรายการโดย คำ ผกา
ผู้ร่วมเสวนา : ผู้ที่ได้รับผลลกระทบจากมาตรา 32 ได้แก่ผู้ผลิตสุรารายย่อย แอดมินเพจรีวิวเบียร์
บาร์เทนเดอร์ และ สส. เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

11.50  เสวนา มาตรา 32 กับสิทธิเสรีภาพของประชาชน และข้อเสนอแนะ
ดำเนินรายการโดย คำ ผกา
ผู้ร่วมเสวนา : รศ.ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก และ ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย

12.32  รับประทานอาหารกลางวัน

13.32  เสวนา “วิชาชีพเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
ผู้ร่วมเสวนา : นนทบุรีบรูอิ้ง บริวเวอร์คนไทยในโรงเบียร์ นายกสมาคมซอมเมอลิเย่ร์

14.45  เสวนา “สุราไทยจะไปไกลเมื่อไร้ 32”
ผู้ร่วมเสวนา : ผู้นำเข้าคราฟท์เบียร์ บาร์เทนเดอร์รางวัลนานาชาติ ผู้ผลิตไวน์ไทยได้รับรางวัลนานาชาติ

16.00  ปิดการเสวนา

วิธีเข้าร่วมงาน

เพื่อรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดงานครั้งนี้รับผู้เข้าร่วมการเสวนาจำนวน 150 ท่าน โดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 200 หรือ 500 บาท ตามความประสงค์ของท่าน

สิ่งที่ได้รับจากค่าลงทะเบียน

  • ของที่ระลึก 1 ชิ้น (ลงทะเบียนราคา 200 บาท) หรือ 2 ชิ้น (ลงทะเบียน 500 บาท)
  • สิทธิเข้าฟังเสวนา ทั้งเช้าและบ่าย
  • เบรค เช้า บ่าย และอาหารกลางวัน
  • ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมรณรงค์แก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นโยบายคืนเงิน

หากท่านไม่สามารถไปร่วมงานได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางผู้จัดขออนุญาตไม่คืนเงิน และขอให้ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ให้ลุล่วงสมดังวัตถุประสงค์

แกลเลอรี่รูปภาพ

ตัวอย่างข่าวที่เกิดจากงานนี้

-https://www.naewna.com/likesara/506591
-https://www.naewna.com/likesara/507046
-https://www.thansettakij.com/content/business/442605
-https://www.facebook.com/thematterco/posts/2640343349514384
-https://www.facebook.com/watch/?v=999432047182105
-https://voicetv.co.th/read/qfWdKXGlr
-https://www.facebook.com/2090058844424266/posts/3194757080621098/

วิดิโอเบื้องหลังงาน

รวมคลิปถ่ายทอดสด

เสวนา 1 “ถอดบทเรียนมาตรา 32”

เสวนา 2 “ผลกระทบของมาตรา 32 ต่อผู้ประกอบการและประชาชน”

เสวนา 3 “อาชีพนอกตำรา”

เสวนา 4  “สุราไทยจะไปไกลแค่ไหนเมื่อไร้ ม. 32”

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s